İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans programı ile lisans eğitimlerini iktisadi ve idari bilimler ve benzeri alanlarda tamamlamış olanların yanı sıra farklı lisans altyapılarında eğitim almış olan mezunların da dış ticaret, gümrük ve dış ticaret finansmanı alanlarında daha etkin ve uzmanlık gerektiren sektörlere yönelmelerini sağlayacak ve onların yoğun rekabet ortamında başarıya ulaşmalarına katkı sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmayı hedefleyen çağdaş bir üst düzey program tasarlamaktayız.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans programı ile amaçlanan; uluslararası ticaretin kavram, kurum ve mekanizmalarını içeren teorik birikim ile sektör gerçeklerini uyum içinde yansıtan öğrencilerimize, bu alanda değişen/gelişen dünya trendlerini yakında izleyebilme, analitik yorumlayabilme ve ulusal/küresel şartlara uygun çözümler üretilebilme yetisini kazandıracak üst düzey bir eğitim vermektir. Buna ilaveten , “2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” nın gerçekleştirilmesine hizmet edecek akademik ve sektörel insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik lisansüstü programlar geliştirmek de Enstitümüzün misyonudur.