İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler

Ulusal sınırların çeşitli sebeplerle esnediği günümüzde, bir yandan uluslararası çapta çatışmalar devam ederken diğer yandan işbirliği olanakları artmaktadır. Gerek çatışmalara gerekse işbirliği olanaklarına sebep olan gelişmeler incelendiğinde siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve çevresel temelde çok boyutlu bir resim ortaya çıkmaktadır. Bu çok boyutluluk uluslararası ilişkiler disiplinin önemini daha da artırmıştır.

Bu kapsamda; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nın amacı; uluslararası sistemin çok boyutluluğu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, uluslararası ilişkilerin belirli konularında öğrencilerin bilgi birikimlerini ve analiz becerilerini artırmalarına yardımcı olarak ileri derecede uzmanlaşmayı sağlamaktır.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, yukarıda ifade edilen amaca uygun olarak, özgür bir düşünce ortamında sunulacak dersler yardımıyla, geniş bir yelpazede birçok sektörde istihdam edilebilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede, programdan mezun olan öğrenciler sahip oldukları uzmanlığı üniversitelerin akademik kadrolarında, öncelikle Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların uzman kadrolarında, özel sektörde uluslararası ilişkiler uzmanlığına ihtiyaç duyulan pozisyonlarda ve ayrıca çeşitli araştırma ve düşünce kuruluşlarında kullanabileceklerdir.