İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doktora Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Üniversitemizde açılması tasarlanan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı, akademik personel yetiştirilmesine katkı ve bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen kişilerin doktora düzeyinde öğrenim yapmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. 21. Yüzyıl’da uluslararası ilişkiler bilim alanı çok taraflı ve çok boyutlu bir gelişme göstermektedir. Özellikle sadece devletler değil; uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, hükümet dışı kuruluşlar ve gerçek kişiler de uluslararası ilişkilerin önemli aktörleridir. Devlet dışı aktörlerin etkinlikleri günümüzde gittikçe artış göstermektedir. Bu nedenle uluslararası ilişkiler uzmanlarına ve özellikle doktora düzeyinde eğitim almış uzmanlara daha çok ihtiyaç olmaktadır. Üniversitemiz, bu düşünceden hareketle bir doktora programı açılması konusunda irade ortaya koymuştur. Üniversitemizin konumu, donanımı ve ilgili materyalleri, bu düzeyde bir eğitimi nitelikli olarak yürütebilecek bir seviyededir. Ayrıca, üniversitemizin akademik kadrosu, bu eğitimin nitelikli ve nicelikli olarak yürütülmesine olanak sağlamaktadır.