İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Uzaktan Eğitim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sağlık Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

Günümüzde sağlık ve hastane alanında hekimlere ve hemşirelere olan ihtiyaç kadar bu kurumların iyi bir şekilde kurulup yönetilmesine ihtiyaç dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Çünkü iyi yönetim yalnızca ticaret, sanayi ve hizmet işletmeleri için değil, sağlık kurumları ve hastanelerde de işin her aşaması için gereklidir. İnsanların sağlık ve yaşam düzeylerini arttırma ve sağlık hizmetleri kalitesini iyileştirme amacına bağlı olduğu düşünülürse, tüm uğraş alanları içinde insanın sağlığını koruma ve iyileştirme fonksiyonunu üstlenmiş olan sağlık hizmetleri sektörünün ne denli önemli ve anlamlı bir yere sahip olduğu ortaya çıkar.Nitekim tüm gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri sektörü ulusal gelirden en büyük payı alan sektör olma özelliğine sahiptir. Çok karmaşık bir insan gücü içeren büyük sağlık kuruluşlarının yönetilmesi sorununun ortaya çıkması ve bu ihtiyacın fark edilmesi ile sağlık sisteminin karmaşık boyutlarını bilimsel bir temelde yönetecek meslek elemanlarının yetiştirilmesi çabaları başlatılmıştır. Sağlık sistemini etkinleştirmeye büyük katkısı olduğuna kuşku olmayan yönetim olgusunun sağlık hizmetleri alanında yeni bir meslek olarak ele alınması ve bu mesleği yerleştirmeye ve geliştirmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi programında, sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlayacak olan, muhasebe, toplam kalite yönetimi vb. sağlık hizmetleri ve kurumları yönetimini içeren derslerden oluşan bir eğitim programı uygulanacaktır.Uzaktan Eğitim veren programımız mezunları ve örgün öğretim mezunları arasında hiçbir fark yoktur. Diplomalarımız YÖK onaylı olur örgün öğretim diplomalarına eşdeğerdir.Uzaktan eğitim programlarımızda ders geçme notu;

Final Sınavı (%80) + Yarıyıl Başarı Notu (%20) şeklinde hesaplanır.

Yarıyıl başarı notu;

  • Ödevler : %25
  • Ara Sınavlar : %50
  • Aktif Katılım: %25 şeklinde hesaplanır.

Derslere katılım üzerinden aktif katılım notu verilir, ancak devamsızlıktan kalma yoktur.

Öğrenciler Final Sınavları için Üniversitemiz Sefaköy yerleşkesine gelmek zorundadırlar. Her dönem sonunda bir hafta sonu final sınavlarımız gerçekleşir. Diğer sınavlar ve ödevler internet üzerinden takip edilir yerleşkemize gelme zorunluluğu final sınavları ve kesin kayıt işlemi haricinde yoktur.