İstanbul Arel Üniversitesi | Psikoloji
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Psikoloji

Yüksek Lisans Programı

Psikoloji

“Tezli” ve “Tezsiz” olarak yürütülen bu yüksek lisans programının amacı; öğrencilere psikolojinin alt alanları (klinik psikolojisi, sağlık psikolojisi, örgüt ve endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji) ile ilgili kurumsal bilgileri ve en son gelişmeleri aktarmak, bu alanda beceriler kazanmalarını yardım etmek, kazanılan bilgi ve becerileri uygulamaya ve bilimsel araştırmalar yapmaya hazırlamaktır.Bu program dahilinde öğrenciler proje veya tez aşamasında ilgi duydukları psikolojinin alt dallarından herhangi biri ile ilgili bir konuda daha derinlemesine inceleme, bilgilenme ve yeterli donanıma sahip olma fırsatı bulurlar.