İstanbul Arel Üniversitesi | Pazarlama (Uzaktan Eğitim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Pazarlama (Uzaktan Eğitim)

Yüksek Lisans Programı

Pazarlama (Uzaktan Eğitim)

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, işletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları nitelikte meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.Nitekim tüm gelişmiş ülkelerde pazarlama çalışma biçimini odağına almış olan sektörler ulusal gelirden en büyük payı alan sektör olma özelliğine sahiptirler. Çok karmaşık bir insan gücü içeren büyük işletmelerin yönetilmesi sorununun ortaya çıkması ve bu ihtiyacın fark edilmesi ile işletme pazarlama sisteminin karmaşık boyutlarını bilimsel bir temelde yönetecek meslek elemanlarının yetiştirilmesi çabaları başlatılmıştır. İşletmelerin etkinleştirmeye büyük katkısı olduğuna kuşku olmayan pazarlama olgusunun işletme yönetimi  alanında katkı payı yüksek bir meslek olarak ele alınması ve bu mesleği yerleştirmeye ve geliştirmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, kamu kurumları ile firmaların pazarlama bölümlerinde ve pazarlama araştırması yapan özel kurumlarda birçok pozisyonda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.