İstanbul Arel Üniversitesi | Muhasebe ve Denetim
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Muhasebe ve Denetim

Yüksek Lisans Programı

Muhasebe ve Denetim

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartları ve yeni Türk Ticaret Kanunu, klasik muhasebe kavramlarını radikal bir biçimde değiştirmiştir. Muhasebe ve Denetim alanlarının hızlı değişim sürecinde, şirketlerin yapılarının çeşitlenmesiyle muhasebenin temel unsurlarından biri olan raporlama sistemindeki değişiklik ve çeşitlenme de artmıştır.Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, alandaki değişim sürecine adapte olmak için gereken bilgi ve beceriyi katılımcılarına sağlayarak, denetim sektöründe tercih edilen bir donanıma sahip olmalarını amaçlamaktadır. Bu programda İşletme Yönetimi Anabilim Dalının gerektirdiği temel derslerin yanı sıra, İç Kontrol ve İç Denetim, Uluslararası Denetim Standartları ve Uygulamaları, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Raporlama gibi derslerle Muhasebe ve Denetim disiplininin ileri düzey uzmanlık sağlayacak dersleri de yer almaktadır. Bu programdan mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, Muhasebe Denetim Uzmanlığı yeterliliğini kazanmış olarak iş dünyasının önde gelen şirketlerinde de finans, muhasebe, denetim ve raporlama bölümlerinde yönetici konumunda bulunabilirler.