İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mimarlık

Doktora Programı

Mimarlık

Mimarlık alanındaki farklı bakış açılarını irdeleyebilmek; problemler karşısında çeşitli alternatif çözümler üretebilmek ve bunun eğitimini vermek;  beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin arakesitlerinden yola çıkarak disiplinlerarası araştırmalar önermek ve yürütmek; doğrudan ya da dolaylı bir biçimde mimarlık araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi vurgulamak; birbirinden farklı araştırma, yaklaşım ve yöntemleri, metot ve teknikleri kullanabilmeyi öğretmek, Mimarlık Lisansüstü programlarının temel hedeflerini oluşturmaktadır.Programda amaç; mimarlıkta tasarım, kuram/eleştiri ve uygulama konusunda farklı yaklaşımların, stratejilerin, modellerin geliştirilmesi; mekansal deneyim, çevresel anlam, kent belleği, imge, kimlik, estetik, etik gibi konuların güncel dinamikler çerçevesinde yeniden düşünülmesi; insan çevre ilişkilerinde disiplinlerarası yapının sorgulanması; mekansal ilişkilerin kent, kültür, politika, ekonomi, vb. bağlamlarında gözetilerek eleştirel bir biçimde değerlendirilebilmesidir. Farklı disiplinlerle ilişkisi içinde mimarlığın anlaşılabilmesi ve yorumlanması; mimari tasarım eğitimine ve mimari tasarım bilgisinin üretimine ilişkin yeni tasarım stratejilerinin geliştirilmesidir. Bütün bunlarla birlikte programda edinilen deneyimin kurama/bilgiye ve kuramsal bilginin, uygulamaya dönük olarak geliştirilebilmesi hedeflenmektedir.

Mimarlık Doktora Programında;

  • Mimari Tasarım
  • Yapı Teknolojileri
  • Şehircilik
  • Restorasyon
  • Mimarlık Tarihi

Yard. Doç. Dr. Gülferah ÇORAPÇIOĞLU
Anabilim Dalı Başkanı