İstanbul Arel Üniversitesi | Medya ve Kültürel Çalışmalar
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Medya ve Kültürel Çalışmalar

Yüksek Lisans Programı

Medya ve Kültürel Çalışmalar

Medya ve Kültürel Çalışmalar; antropoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, edebiyat, dilbilim gibi farklı alanların kültürel bakış açılarını ortak bir paydada buluşturan disiplinlerarası bir programdır. Tezli bir Yüksek Lisans Programı olarak tasarlanan programda;  günümüz dünyasını, bu dünyada gelişen, değişen, dönüşen toplumsal ve kültürel yaşamı, toplumsal hareketleri, kültürel kimlikleri ve kültür politikalarını  medya metinleri aracılığı ile okuyabilecek, çözümleyebilecek ve topluma eleştirel, sorgulayıcı, değişimci/dönüşümcü bir ivme kazandırabilecek bilimsel çalışmalar yapabilecek mezunlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programda – disiplinlerarasılığının da bir gereği olarak- iletişim ve kültür kuramları, kitle kültürü, popüler kültür, küreselleşme, cinsiyet, çeşitli kimliklerin medyada temsili, medya – ekonomi – iktidar ilişkileri, yeni iletişim teknolojileri ve benzeri konular işlenmektedir.

Sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitimini tamamlamış, kültürün yaşam içindeki her türlü görünümü ile ilgilenen ve medyanın kültürü biçimlendirme gücünü araştırmak isteyen herkes bu programa başvurabilir.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı, aynı zamanda, sosyal bilimlerin hemen her alanına hitap edecek akademik bir yenilik ve gelişme sahası yaratacaktır. Farklı bilim dallarından başvuran öğrencilerin eksiklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Sınıfı da oluşturulmuştur.

İletişim Fakültesi mezunu olmayan öğrencilerin 1. Yarıyılda ” İletişim Sosyolojisi” 2. Yarıyılda ise ” İletişim Kuramları” dersini almaları gerekmektedir