İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Makine Mühendisliği

Doktora Programı

Makine Mühendisliği

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin çok hızlı olduğu günümüzde lisans mezuniyeti sonrası eğitim sürecinin devam etmesi gerektiği açıktır. Sözü edilen amaçlarla yola çıkan Makine Mühendisliği Doktora Programı katılımcılara bu yönde destek olacak ve belki de bugüne kadar önemini fark edemedikleri kavramlar ve teknikler konusunda bilgilendirerek değişik bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacaktır.

Makine Mühendisliği Doktora Programı, kendi alanında bilgi, teknik ve becerileri birleştiren, çevre, kalite ve etik değerleri de dikkate alan ve organizasyonların hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için insan, makine, para, zaman, bilgi ve enerji kaynaklı sistemlerin tasarlanmasını, üretilmesini, yönetilmesini ve sürekli iyileştirilmesini hedefleyen ve bu yöntemleri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu program ile Makine Mühendisliği alanında teknolojik gelişimleri takip eden bu gelişmeleri analiz ederek mevcut sistemlere uyarlayabilen Makine Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Makine Mühendisliği Doktora Programı’nda İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Enerji ve Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Tasarım ve Konstrüksiyon ve Mekatronik bilim dallarını içeren ve bu dallardan seçilmiş zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır.