İstanbul Arel Üniversitesi | İşletme
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme

Doktora Programı

İşletme

Bu program, yüksek lisans derecesini İşletme (Yönetim Organizasyon) alanından almış, akademik kariyer yapan ya da bir kurumda çalışan ve iş deneyimi olan adaylara yöneliktir. Programın amacı, bu alanda yüksek lisans yapmış olan adayların elde ettikleri kuramsal alt yapının ve deneyimin niteliğini arttırmak ve bu alanda adayların tüm yönetim organizasyon becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.İki dönem çeşitli derslerin verildiği program, takip eden yıllarda bir tez çalışması ile sona ermektedir. Yönetim organizasyon doktora programı, bu alandaki güncel içerikli kuramsal derslerin yanı sıra öğrencilerin sahip olduğu uygulama bakış açısını da zenginleştirmeyi amaçlayan derslerden oluşmaktadır. Derslerin yürütülmesinde örnek olay çözümlemesi ve araştırma projeleri ön plana çıkmaktadır.