İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği

Doktora Programı

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Doktora programı, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamış İnşaat Mühendislerine, üst düzey eğitim-öğretim ve araştırma imkânları sunmaktadır. Bu programının amacı, öğrencilere bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel konuları derin ve geniş bir bakış açısı ile kavrayabilme kapasitesine sahip, verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası alanlarda etkin bir şekilde yaptığı özgün çalışmayı duyurabilmesine olanak sağlaması hedeflemektedir. Ayrıca doktora öğrencisine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.