İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Hemşirelik

Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik

Hemşireler, bakıma yönelik planlamaları yapmak, uygulamak, değerlendirme ve denetimini yapmakla yükümlü sağlık personelidir.21.yy.da en çok gelişmesi gereken meslekler arasında olmalıdır. Sağlığın korunması, tedavi ve bakımda sağlık ekibi içerisinde vazgeçilmez sağlık personeli olarak eğitim seviyesinin yükseltilmesi gereklidir.

Hemşirelikte yüksek lisans eğitimi  (uzmanlık) ,uygulamalarını, bilimsel temellerde, kanıta dayalı olarak yürütmek, hizmette kaliteyi arttırmak, birey ve toplum yararına sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunmak, düzenli eğitimlerle bilgilerini yenilemek ve kendi gelişimlerine de katkıda bulunması yönünden gereklidir. Ayrıca mesleki statü yönünden uzman hemşire unvanının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olması, mesleki statünün gelişmesini de sağlayacaktır.

Üniversitemizde halen önerilen bu programa benzer bir yüksek lisans veya doktora programı bulunmamaktadır. Ülkemizdeki diğer üniversitelerde buna benzer programlar bulunmaktadır. Yukarıda detaylarıyla verilen özellikleri kazanarak bu programı tamamlayan öğrenciler üniversite bünyelerinde veya hastanelerde görev alabilirler ve ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayabilirler.