İstanbul Arel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İçinde yer aldıkları toplumsal sisteme uyarlanmaya, onunla organik bağlar kurup sürdürmeye çalışan kuruluşlar için Halkla ilişkiler ve Reklam çabalarının yaşamsal bir öneme sahip olduğu kabulünden yola çıkılarak tasarlanan program; akademik düzeyde çalışmalar yapacak, sektöre katkı sağlayacak, iletişim politika ve stratejileri belirleyecek yetkinlikte bilim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında program, zengin seçmeli ders havuzu ve yetkin akademik kadrosu ile öğrencilerini beklemektedir.

Program, hem akademik alanda, hem de uygulamaya yönelik olarak kariyer hedefleri olan öğrencilere geniş bir çerçeve içinde seçenekler sunmaktadır. Program bünyesinde öğrencilere; iletişim disiplinine ilişkin temel bir altyapı sağlanıp, bunun üzerine öğrencilerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılığın yeni boyutlarına, kapsamına yönelik araştırma ve çalışmalar yapabilmeleri hedeflenmektedir.