İstanbul Arel Üniversitesi | Grafik Tasarımı (Sanatta Yeterlik)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Grafik Tasarımı (Sanatta Yeterlik)

Doktora Programı

Grafik Tasarımı (Sanatta Yeterlik)

Teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda olduğundan öğrencilerimiz grafik tasarım alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişecek ve mezun olduklarında grafik tasarımcı veya serbest sanatçı olarak çalışabileceklerdir. Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı, konularında uzman ve eğitim-öğretimde deneyimli kadrosu sanatta yeterlik programlarını da başarıyla sürdürebilecek yetkinliktedir.Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik Bölümü, öğrencinin araştırma, bulma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları bu yeteneklerini sanat ve endüstri alanında uygulamaları hedeflenmektedir. Açılması önerilen programda yer alan ders programı hem sektöre yönelik, hem de bilimsel ve sanatsal faaliyetleri içeren bir müfredata sahiptir. Öğrenci mezun olduğunda çağın teknolojik yeterliliklerini ve sanatsal etkinlikleri takip ederek, yabancılaşmadan sektöre atılacaktır. Öğrenciler sanatın merkezi olan bir şehirde olduklarından sanatsal etkinlikleri de takip ederek mezun olacaktır.Mezun edilen Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik öğrencileri; reklam ajanslarında, grafik tasarım sütüdyolarında, matbaaların grafik tasarım birimlerinde, yayın evlerinde, gazetelerde, dergilerde, fotoğraf sütüdyolarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni, art direktör ve yaratıcı grup başkanı olarak görev yapabilecekleri gibi akademisyen de olabilmektedir.
Adayların Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik Programına başvuru koşulları aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Eşitliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış herhangi bir Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümü’nden veya eşdeğer bir bölümden Lisans ve Yüksek Lisans derecesi almış olmak.
  • Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek.
  • Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik Programı için ALES koşulu aranmamaktadır. ÜDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanı almış olmak.